tr/en/de
KERAKLEAR KORNEA


KERAKLEAR( YAPAY )  KORNEA 


Kornea gözün ön saydam tabakası saat camı gibi olan kısmı,ve maalesef kendisini yenileme özelliği yok çok değerli bir doku .
Tedavi edilebilir hastalıkları olduğu gibi tedavi edilemeyip kornea nakli gereken durumlarda vardır .

Bunlar:  

Keratokonus
Özellikle alkali kornea yanıkları
Herpes Keratiti
İleri düzeydeki adenoviral konjonktivitin yaptığı kornea sekelleri .

Ve maalesef ki kornea nakli gereken durumda bir başka kişiden ( beyin ölümü gerçekleşmiş)  kornea alınması gerekiyor ve bunun da bağış olması gerekiyor.Sağlık bakanlığının verilerine göre 24 bine yakın kornea bekleyen hasta olduğu  söyleniyor.
Korneanın red olayı diğer organ nakillerine göre ki korneayı doku olarak kabul ediyoruz, çok daha az ancak yine de olabiliyor .


Yapay Kornea günümüze kadar bir çok evrim geçirdi şu anda bahsettiğim ise Keraklear kornea .

KERAKLEAR KORNEA ;


Küçük kesiden implante edilebilen yapay anterior lameller keratoplasti için tasarlanmış devrim niteliğinde katlanabilir yapay korneadır .
Korneanın ön yüzeyinde ışınların çounluğunun odaklandığı bölümün  Keraklear ile değişimi sayesinde hasta tekrar görmesine kavuşur .

Keraklear  özel dizaynı ile endoftalmi dahil olmak üzere diğer yapay kormealarda karşılaşılan genel problemlerin önüne geçmektedir .

Çok küçük bir kesiden implante edilir .

Geniş br hasta portföyünde kullanılabilinir;

  • Korneal yaralar 
  • Lİmbal kök hücre yetmezliği 
  • Korneal Distrofiler 
  • Keratokonus
  • Başarısız Kornea  nakilleri 


İmplantasyo sonrası kontrolsüz astigmat olmaz 
Operasyon sonrası hızla görme geri gelir
Non-penetran cerrahidir ( hastanın göz tamamen açılmaz)
Donor ( verici ) korneaya gerek duyulmaz.