tr/en/de
Femtosekond Lazer
Femtosekond ya da intralase dediğimiz laser mikrokretomlar lasik cerrahisinde lazer öncesinde mekanik mikrokeratomlar ile oluşturduğumuz flaplerin, lazer ile oluşturulmasına imkan tanımakta ve herhangi bir kesi yapmadan lazer ile flep oluşturmaktadır.

Korneaya hiç dokunmadan lazer atışları ile kornea tabakaları arasında su buharı ve kabarcığı oluşturarak istenilen kalınlıkta flap oluşturması sağlanılır, bundan dolayı ince kornea sebebi ile lasik yapılamayan hastalarda da istenilen kalınlıkta flep yapılabileceğinden dolayı lasik yapılma imkanı olur,

Ameliyat sonrası iyileşme dönemi ve görme rehabilitasyonu daha kısadır.

Ayrıca kornea içine halka takılması gereken durumlarda bu lazerler ile kısa sürede ve komplikasyonsuz tünel açılıp intracorneal (intact-keraring) halka takılması sağlanır. Bu işlem gene operasyon süresini çok kısaltmaktadır.