tr/en/de
Cross-link Tedavisi

1970’li yıllarda ilk kez Diş Hekimliğinde Doku biomekanik stabilitesini arttırmak için kullanılmıştır. Bileşikler polimer yan zincirlerinin UVA fotopolimerizasyonu ile çapraz bağlanma sonucu sabitlenmiştir.

 

Tıpta Uygulandığı Alanlar

KBB ameliyatı, Kalp ameliyatları, Keratokonus tedavileri, ortopedi ameliyatları

İlk araştırmalar Prof.Dr.Seiler tarafından Dresden’de 1994 yılıda başlamıştır. İnsanlar üzerinde deneninceye kadar bir dizi hayvan deneyleri yapılmıştır.

 

ETKİ MEKANİZMASI

Kornea dokusundaki stabiltenin arttırılması temel amaçtır.
Bunu; Kollajen arasındaki ek moleküler bantlar ve enzimatik erimeye karşı dayanıklıkta artış sağlayarak kollajen güçlendirici etki göstererek yapar.

Crosslink tedavisinden sonra,
-korneal şeffaflığın değerlendirilmesi ve 
-Kornea, Retina ve Lens‘e yönelik potansiyel yan etkilerin değerlendirilmesi

Crosslink tedavisinin insan korneasında uygulamak için çalışma prensiplerinin ana ögelerini oluşturur.

Riboflavin ve UV ışığı oksijen radikallerini açığa çıkarır ve buda Kollajen fibrilleri arasında yeni bağlar yaratır.

 

UYGULAMA ALANLARI

 • Primer Korneal Ektaziler
  • Keratokonus - özellikle ilerleyen keratokonuslar
  • Pellucid Marginal Dejenerasyon
 • Ameliyat sonrası oluşan Ektaziler
  • Lazer operasyonları sonrasında oluşan ektaziler
  • Lasik –epilasık-PRK sonrası oluşan ektaziler
 • Korneal ÜlserlerHANGİ HASTALAR UYGUNDUR HANGİLERİ DEĞİLDİR?

Yaş ; 18 yaş sonrası densede kendi yaptığım hastalar arasında 3 tane 15 yaş 1 tane 17 yaş hastalarım oldu bu hastalar çocukluklarından itibaren sıksık gözlük numarası değişen ( keratokonu sebebi ile ) ilerleyen bir keratokonus olan hastalardı uygulama sonrası 6 aylık takipleri sonucunda görme artışı olduğu gibi korneal kurvatürlerinde belirgin bir azalma kaydettik,

Kornea kalınlığı hasta seçiminde önemli bir etkendir, 400 MİKRON altı olmaması tercih edilir.

Korneal kurvatür değerlerinin maksimum 60 D YE kadar limitimiz vardır
Herhangi bir korneal patolojinin olmaması gerekir 
Aktif göz enfeksiyonu olmaması gerekir 
Gebelik emzirme olmamalı 
Kollajen Vaskuler hastalıklar ve Otoimmun hastalıkları olmaması gerekir.AMELİYAT HAZIRLIĞI

 • Hasta kontak lens takıyor ise 15 gün öncesinden kontak lensleri çıkatılması istenir,
 • Ayrıntılı görme muayenesi yapiır otorefraktometre ile refraksiyon kusuru ilaçlı ilaçsız değerlendirilir,
 • Gözlüklü–gözlüksüz görme düzeyleri değerlendirilir
 • Kontak lens ile görmesi değerlendirilir
 • Korneal bio değerlendirmesi yapılır
 • Fundus–retina muayenes yapılir,
 • Orbscan-Pentacam ile Korneal Topografik ölçümler ve değerlendirmeler yapılır
 • Pakimetrik değerlendirmeler –korneal kalınlığ ölçümleri –kornea her noktasının kalınlık değerleri alınır,
 • ORA; Korneanın esnekliği (sertliği–gücü) değerlendirilir. Keratokonus değerlendirmesinde çok yeni bir yöntem olmakla beraber her geçen gün kullanım sıklığı artmaktadır.


AMELİYAT

Bütün ameliyatlar ameliyathane ortamında steril şartlar altında yapılır. Özellikle enfeksiyon riskini ekarte etmek için önemlidir.

1.aşama; Kornea epiteli 8-9 mmlik bir alan olmak üzere tamamı soyulur
2.aşama; Riboflavin solusyonu 2-3 dakikada bir 30 dakika sure ile korneaya damlatılır.
3.aşama; Damlatılan Ribofkavinin kornea içine iyice geçtiğine emin olduktan sonra UV uygulamasına geçilir, UV IŞIĞI YAKLAŞIK 30 DAKİKA boyunca uygulanır ve yine bu sure zarfında 2-3 DAKİKADA BİR RİBOFLAVİN damlatılır.

Kullandığım UV LAMBASI; Peschkemed, Switzerland ( IROC Kliniği Tarafından geliştirilen UV ışığı modeli.


AMELİYAT SONRASI

Uygulama bittikten sonra göze antibiotikli damla damlatılarak sonrasında yumuşak kontak lens takılır ve işlem biter. Yaklaşık 5 günde korneal epitelizasyonu tamamlanır. Tamamlandıktan sonra yumuşka kontak lens çıkartılır.

Hasta bu sure içinde Antibitikli damla ve antienflamatuar damlalar damlatmaya devam eder yaklaşık 15 gün kullanır.

3-4 günde bir yapılan kontrollerde biomikroskobik kontrolleri oldukça önemlidir. Stromadaki çizgiler kollagen liflerdeki efektiviteyi gösterir.

Yaklaşık 6 ay hastayı topografik ölçümlerle takip etmeyi tercih ediyorum.


KOMPLİKASYONLAR

 • Enfeksiyon
 • Korneal endotel Hasarı (400 mikron altı kornealara yapılmadığı sürece böyle bir komlikasyon olma olasılığı yoktur)


KORNEAL CROSS-LİNK İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 • Aynı anda iki göze birden uygulanabilir mi?
  Hayır uygulanmaz enfeksiyon riski açısından en az bir ay beklemeyi tercih ediyoruz.
 • CCL ameliyatı sonrasında daha iyi görme mümkün mü?
  Bu uygulama daha iyi görmek için değil keratokonusu durdurmak için yapılan bir işlem ancak uyguladığım hastalarda 3.aydan sonra tashihsiz 2 sıra bazıalrında 3 sıraya kadar görme artışı oldu.Ancak ilk günlerde görülen bulanık görme hastaları kesinlikle korkutmasın zamanla düzeliyor.
 • CCL sonrasında Kontak lens kullanılabilir mi?
  Refraksiyon kusuru varsa ve lens ile düzeliyorsa kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur.
 • CCL sonrasında Halka yapılır mı?
  Refraksiyon kusuru varsa ve kontak lens kullanımında sorun yaşanıyorsa halka yapılabilinir.